MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in de belastingvoorstellen die de FNV vandaag in dagblad Trouw heeft gelanceerd. Hogere belastingen zijn economisch schadelijk en leiden dus tot minder werk. De lasten voor bedrijven en burgers moeten juist omlaag, stellen de ondernemersorganisaties in een reactie. 

Geen sprake van lastenverlichting 
Ondernemingen betalen sinds 2007 méér belasting en niet minder. Het tarief van de vennootschapsbelasting is weliswaar verlaagd, maar tegelijkertijd is de grondslag verbreed. Er is bij deze tariefsverlaging dus geen sprake geweest van lastenverlichting voor ondernemingen, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Veel lastenverzwaringen 
Bedrijven hebben net als burgers de afgelopen jaren juist te kampen gehad met lastenverzwaringen. Sinds 2007 zijn de belastingen en premies effectief in totaal met 29 miljard euro verhoogd. Het gaat hierbij om verhogingen van onder meer de assurantiebelasting, btw, accijnzen, verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken, kolenbelasting, energiebelasting, bankenbelasting en ga zo maar door, stellen de ondernemersorganisaties. Daarnaast gaat het om verhoging van de lasten op arbeid via inkomstenbelasting, de premies werknemersverzekeringen en de premie zorgverzekeringswet.

Schatkist geen miljarden misgelopen 
De schatkist is dus geen miljarden misgelopen, zoals de FNV schrijft. Er zijn juist miljarden extra betaald door burgers én het bedrijfsleven. MKB-Nederland en VNO-NCW: ‘We moeten juist de lasten verlichten, dan kunnen we groeien. En dat betekent de er ruimte komt voor meer werkgelegenheid, meer winst en dus meer opbrengst voor de schatkist.’

 

bron: http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=10031&ss=