MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in de belastingvoorstellen die de FNV vandaag in dagblad Trouw heeft gelanceerd. Hogere belastingen zijn economisch schadelijk en leiden dus tot minder werk. De lasten voor bedrijven en burgers moeten juist omlaag, stellen de ondernemersorganisaties in een reactie. 

Geen sprake van lastenverlichting 
Ondernemingen betalen sinds 2007 méér belasting en niet minder. Het […]