Een aparte rechtsvorm voor jonge en innovatieve bedrijven, zogeheten startups, is een goed idee van D66 dat verder onderzocht moet worden. Dat vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. De partij stelt voor een zogenoemde startup-bv mogelijk te maken, zodat deze potentiële bedrijven zich volop kunnen concentreren op innovatie en geen hinder ondervinden van regels die hun groei bemoeilijken. 

Regelarm klimaat 
MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen die gedachte. Een goed startersklimaat zorgt immers voor economische groei. Voor startups is het van belang dat ze de eerste jaren zich helemaal kunnen richten op het zoeken naar een werkbaar verdienmodel. Veel regels zitten die voor alle bedrijven gelden, belemmeren vaak hun groei. Volgens de ondernemersorganisaties is het daarom positief dat D66 zich inzet om een zo regelarm klimaat te scheppen voor startups.

Regelingen 
D66 stelt volgens MKB-Nederland en VNO-NCW terecht voor om startups vrijstelling te geven van de gebruikelijkloonregeling. Daarnaast zouden startups geen jaarrekening hoeven in te leveren en meer flexibiliteit moeten krijgen bij het afsluiten van tijdelijke contracten. En investeren in een startup moet volgens de partij fiscaal aantrekkelijk worden. Allemaal interessante ideeën die de komende tijd beter uitgezocht moeten worden, stellen de ondernemersorganisaties.

 

bron: http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=10066&ss=203